„F1" pentru combaterea șomajului – eCompetențe în Sud Est

Proiectul „F1" pentru combaterea șomajului – eCompetențe în Sud Est își propune îmbunătățirea facilitării accesului la ocupare și a integrării durabile pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă a șomerilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din județul Constanța.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se desfășoară pe o perioadă de 22 luni cu un buget aproximativ de 500.000 euro.

Obiectivele proiectului

 • îmbunătățirea capacității de ocupare prin furnizarea de servicii de consiliere și mediere pentru persoane aparținând grupului țintă;
 • creșterea nivelului de calificare a 50 de persoane prin furnizarea unui program de formare profesională pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, 
 • creșterea ratei de ocupare prin integrarea a 6% din numărul persoanelor aparținând grupului țintă  si 12%  din numărul persoanelor participante la programul de măsuri integrate

Grupul țintă

 • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 
 • Șomeri
 • Șomeri de lungă durată
 • Șomeri peste 45 de ani
 • Șomeri tineri
 • Șomeri tineri de lungă durată

Ce va face proiectul ?

 • Va dezvolta un Centru de Informare, Consiliere și Asistență pentru facilitarea accesului grupului țintă la informații relevante și de actualitate privind piața muncii;
 • Va dezvolta servicii de informare, orientare și consiliere profesională, adaptate la nevoile  concrete ale grupului țintă
 • Va informa, consilia și orienta profesional persoanele din grupul țintă
 • Va furniza servicii de formare profesională: operator introducere, validare și prelucrare date și un curs de comunicare în limba engleză, ce vor fi completate de un modul inovator privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse.
 • Va oferi servicii de mediere inovativă pe piața muncii persoanelor din grupul țintă.

Rezultate

 • 200 de persoane aparținând grupului țintă vor fi selectate, înregistrate și informate 
 • 100 de șomeri tineri, de lungă durată, șomeri peste 45 de ani precum și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă vor fi consiliate, orientate în vederea plasării pe piața muncii
 • 50 de persoane aparținând grupului țintă vor beneficia de un program de mediere și instruire în vederea dobândirii competențelor de operator calculator și comunicare în limba engleză
 • 25 de persoane aparținând grupului țintă, în special tineri, vor beneficia de un program de dezvoltare personală
 • 12 persoane vor fi plasate pe piața muncii
Proiectul „F1" pentru combaterea șomajului – eCompetențe în Sud Est este implementat de Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană în parteneriat cu Asociația Inter Concordia și IDRU- Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Beneficiar - Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană este o organizație   neguvernamentală, non-profit, care și-a propus ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și promovarea valorilor umane din România, prin susținere și promovare a unor măsuri în domeniile vitale ale existenței cetățenilor. 

PARTENERI 

Asociația Inter Concordia

Asociaţia Inter Concordia este o organizaţie neguvernamentală, non profit care derulează diferite proiecte, acţiuni, iniţiative, studii şi cercetări în vederea analizării problemelor şi identificării soluţiilor specifice în vederea îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile şi în vederea dezvoltării comunităţilor dezavantajate. 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) este o organizație de prestigiu ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulților, resurselor umane și dezvoltării regionale.