Noutati

Anunt adaugat in data de 17-10-2012

ANUNT PUBLICITAR

Achiziție de  SERVICII INCHIRERE SALA CONFERINTA in  Bucuresti pentru conferinta de lansare a proiectului ID 77393

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:

Sediul social:Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ”SERVICII INCHIRERE SALA CONFERINTA”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

1. Denumirea dată contractuluiSERVICII INCHIRERE SALA CONFERINTA

2. Descrierea obiectului contractului de achizitie

Sala evenimente in Bucuresti cu o capacitate de 60 persoane cu dotari specifice de sala conferinte.

Pozitionare scaune + mese : in forma de teatru cu 2 mese de prezidiu (4 locuri)

Dotări tehnice:  video-proiector si ecran videoproiector

Cafea de intampinare pentru 60 de persoane care sa contina: cafea, ceai, apa minerala si plata, produse de patiserie-cofetarie.

Cocktail la inchiderea conferintei care sa includa: Sandwich-uri asortate sau similar, produse de cofetarie, cafea, apa, ceai, sucuri.

Durata inchirierii:  31.10.2012 orele  9.30-12.30

Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr. 2 sau de la sediul de proiect din Bucuresti, Bvd. Ion Mihalache, Nr. 54 B, Et. 1, Ap 4, Sector 1.

3Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață

4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare POSDRU/106/5.1./G/77393  care are ca obiect implementarea proiectului “Pro Mediere Activă  – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă „ cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

5Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:

Documente de calificare: Copie CUI sau similar, Descrierea unitatii (prospect, poze sau extras pagina internet), Oferta tehnica (scurta descriere a ofertei si propunere de meniu), Oferta financiara.

6. Limba de redactare a ofertei: limba română.

7.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.

8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.

9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.10.2012, ora 12:00.

10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 23.10.2012, ora 16:00.

Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.

11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data 26.10.2012, ora 11:00  Bvd. Ion Mihalache, Nr. 54 B, Et. 1, Ap 4, Sector 1 Bucureşti, prin fax 0372 876 127 sau prin e-mail asociatia_europa@yahoo.com.

12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 26.10.2012 ora 11:30 Bvd. Ion Mihalache, Nr. 54 B, Et. 1, Ap 4, Sector 1 Bucureşti, Sunt invitati să participe la şedinţa de evaluarea ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.

13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se poate transmite in urmatoarele moduri:

·         în plic închis la adresa  Bvd. Ion Mihalache, Nr. 54 B, Et. 1, Ap 4, Sector 1 Bucureşti,  Plicul va avea înscrise mențiunile:”Ofertă servicii inchiriere sala conferinta ”,”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”

·         prin fax 0372 876 127

·         sau prin e-mail asociatia_europa@yahoo.com

14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare:   31.10.2012

 

Publicat in: 17.10.2012