Noutati

Anunt adaugat in data de 14-08-2012

Raspuns solicitare clarificari pentru achizitia de echipamente IT - ID 79168


Intrebare: Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarea clarificare: Pentru urmatoarele documente solicitate in documentatia de atribuire va rugam sa ne comunicati daca acceptati depunerea acestor documente de calificare avand data emiterii 25 iulie 2012. - Certificat constatator – obiect de activitate (cod CAEN)- eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (original sau copie legalizata) sau echivalent pentru persoanele nerezidente, emis in data de 25 iulie 2012 - Certificat de atestare fiscala, privind impozitele si taxele locale - emis in data de 25 iulie 2012, - Certificat de atestare fiscal privind platile si impozitele datorate la bugetul de stat - emis in data de 25 iulie 2012.

Raspuns: La data deschiderii ofertelor, documentele de calificare trebuie sa fie in termenul de valabilitate al acestora.