Noutati

Anunt adaugat in data de 08-02-2012

ANUNT PUBLICITAR


Inchirere sala pentru conferinta de lansare a proiectului ID 79168
Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ” Inchieriere sala conferitna”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
1. Denumirea dată contractului: Inchiriere sala conferinta
2. Descrierea obiectului contractului de achizitie
Inchiriere sala pentru conferinta de lansare a proiectului Pro Mediere Activă – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă  POSDRU/101/5.1./G/79168  
Data sustinerii conferintei: 23.02.2012
Caracteristicile tehnice solicitate in caietul de sarcini sunt minime si obligatorii .
Durata cca 4 ore incepand cu ora 9.00 (accesul personalului achizitorului in sala)

II.2.  Conditii tehnice minime

Sala conferinte :
Capacitate :     80 de persoane
Asezare        Scaune individuale cu asezare gen teatru
            Masa prezidiu cu 4 locuri
            Masa de intampinare la intrare
Dotari :         Videoproiector cu ecran proiectie
            Instalatie sonorizare cu 4 un microfoane fixe (prezidiu) si 2 mobile
Pauza de cafea :    Cafea
            Apa minerala
            Gustari asortate constituite din produse de cofetarie/patiserie/diverse
Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr. 2
3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare  Pro Mediere Activă  – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă  POSDRU/101/5.1./G/79168  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:
Documente de calificare, Anexa 1, Copie CUI,  descrierea salii, propunerea financiară, conform cerințelor din Documentația pentru ofertanți.
6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.
8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.
9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.02.2012, ora 12:00.
10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 13.02.2012, ora 16:00.
Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.
11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 17.02.2012, ora 12:00 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2
12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 17.02.2012, ora 12:30 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2
Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.
13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se va transmite în plic închis la adresa Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2. Plicul va avea înscrise mențiunile:”Ofertă servicii realizare bannere, panouri publicitare ”,”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.
14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare:   contractual se va finaliza in data de 23.02.2011
Publicat in  08.02.2012