Noutati

Anunt adaugat in data de 02-03-2012

Anunt de participare

ACHIZITIE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

Achizitor:      

Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană

            Câmpulung, Str.Mihai Eminescu, nr.2, Cod poștal 115100

            Telefon: 0372 767 850; Fax: 0372 876 127

            Manager Proiect: Monica BIZĂU

 

Procedura de atribuire aplicată:

Cercetare piaţă

Denumirea  contractului:

Servicii auditare financiara în vederea implementăriiproiectului POSDRU/101/5.1/G/79168, intitulat „ProMediere activă” – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Tipul contractului:

Prestare servicii 

Criteriul de atribuire a contractului:

Preţul cel mai scăzut

Codurile CVP:

            79212100-4- „Servicii de Audit”

Cantitatea totală de servicii care trebuie prestată:

Servicii de auditare financiara in vederea implementarii proiectului, conform solicitarilor din documentaţia pentru ofertanţi.

Modul de procurare a documentatiei pentru ofertanti

Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com sau de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr. 2

Durata contractului sau termenul limită de finalizare:

Termen limită de finalizare a contractului 31.01.2013.

Persoana de contact, numărul de telefon şi adresa de e-mail prin care se pot solicita clarificări şi informaţii suplimentare:

            Telefon: 0372 767 850, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com

            Manager Proiect: Monica BIZĂU

 

Modalitatea de transmitere a ofertelor:

Oferta se va depune, în plic sigilat, cu data și ora depunerii ofertei, conform prevederilor documentaţiei de atribuire, la sediul achizitorului din Str.Mihai Eminescu, nr.2, Cod poștal 115100, Câmpulung, Argeş.

Preţul ofertei:

Pretul va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.

Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor:

            06.03.2012, ora 12:00.

Data și ora limită pentru răspuns clarificări:

            06.03.2012, ora 16:00.

 

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Ofertele se pot trimite până la data de 09.03.2012, ora 12:00 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2

Data şi ora deschiderii ofertelor:

09.03.2012, ora 14:30 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2

Data publicării: 02.03.2012