Noutati

PROGRAMUL DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII

Cele 50 de persoane care au absolvit cursul de formare profesionala au participat in perioada aprilie – iulie la sesiunile de mediere pe piata muncii.

citeste intreg anuntul »

CONFERINTA DE INCHIDERE A PROIECTULUI

Marți, 21 August,Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană a organizat la Hotelul Ibis, Sala Ovidiu, conferinţa de închidere a proiectului „F1” pentru combaterea șomajului – eCOMPETENȚE în Sud-Est.

citeste intreg anuntul »

Proiectul „F1" pentru combaterea șomajului – eCompetențe în Sud Est la final de implementare

Prin proiectul nostru “F1 Pentru combaterea șomajului- eCOMPETENȚE”, am dorit să venim în întâmpinarea șomerilor tineri,  a  celor de lungă durată, a șomerilor peste 45 de ani precum și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din județul Constanța, punându-le la dispoziție servicii de consiliere, orientare și formare profesională, precum și de mediere pe piața muncii.

citeste intreg anuntul »

Comunicat de presă - publicat in data de 15.08.2012

Conferinţa de închidere a proiectului

„F1” pentru combaterea șomajului – eCOMPETENȚE în Sud-Est

Marți, 21 August,Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umanăorganizează la Hotelul Ibis, Sala Ovidiu, conferinţa de închidere a proiectului „F1” pentru combaterea șomajului – eCOMPETENȚE în Sud-Est POSDRU/100/5.1/G/77215, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial de “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013.

citeste intreg anuntul »

PROGRAM DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ADRESAT ȘOMERILOR TINERI

În perioada 19-21 aprilie 2012, 25 de persoane din grupul țintă al proiectului au participat la un program de dezvoltare profesională adresat în special șomerilor tineri, pentru instruirea în metode de căutare a unui loc de muncă are ca obiectiv dobândirea competențelor sociale și civice care vor ajuta cursantul să găseascăun loc de muncă.

citeste intreg anuntul »

FURNIZARE PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană a furnizat  în cadrul activității 6 MASURI INTEGRATE (CONSILIERE, FORMARE PROFESIONALA, MEDIERE) un program de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor profesionale: OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE și un curs de comunicare în limba engleză, completate de un modul inovator privind dezvoltarea durabilă și egaliatea de șanse. 

citeste intreg anuntul »

CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ 

În luna octombrie, Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană împreună cu partenerul național 2- Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, a derulat la Centrul de Informare, Consiliere si Asistență (CICA) o serie de sesiuni de consiliere pentru 100 de persoane înregistrate în grupul țintă al proiectului.

citeste intreg anuntul »

EVENIMENTE DE INFORMARE ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

În perioada iulie-septembrie 2011, Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană a implementat în cadrul activității 4„Facilitarea accesului la informații relevante privind posibilitatea de acces pe piața muncii sau la măsuri de formare profesională pentru grupul țintă” și activității 5 „Campanie de informare judeteana pentru sprijinirea somerilor de lunga durata in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii” o serie de evenimente de informare în județul Constanța.

citeste intreg anuntul »
Marți, 31 Mai, Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană a organizat la Hotelul Ibis, Sala Ovidiu, conferinţa de lansare a proiectului „F1” pentru combaterea șomajului – eCOMPETENȚE în Sud-Est, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013.  citeste intreg anuntul »

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana deruleaza, in perioada noiembrie 2010 - august 2012, doua proiecte in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltrea Resurselor Umane, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1.: „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”:

citeste intreg anuntul »