Intotdeauna pentru oameni !

Despre noi

Misiune: 

Promovarea si dezvoltarea resurselor umane din Romania
 
Promovarea si dezvoltarea masurilor de incluziune sociala si economica a categoriilor vulnerabile, dezavantajate si a  Economiei Sociale in Romania
 

Obiective:

ASOCIATIA “EUROPA PENTRU DEZVOLTARE UMANA” este o organizatie nonguvernamentala, non-profit, ce si-a propus ca obiectiv general imbunatatirea calitatii vietii si promovarea valorilor umane din Romania, prin sustinere si promovare a unor masuri in domeniile vitale ale existentei cetatenilor.
Organizatia si-a propus dezvoltarea  si implementarea de masuri si actiuni ce vizeaza dezvoltarea resurselor umane in perspectiva mentinerii si (re)integrarii pe piata muncii a persoanelor defavorizate.
 

PORTOFOLIU SI EXPERIENTE

ASOCIATIA “EUROPA PENTRU DEZVOLTARE UMANA” are la baza experienta membrilor sai, acumulata in peste 15 ani, in contextul implem. de proiecte finantate din fonduri de pre- si post-aderare, acorduri bilaterale si Banca Mondiala, inclusiv colaborari, in plan national si european, in directia masurilor ce vizeaza ocuparea fortei de munca si incluziunea sociala. In acest context sunt de enumerat proiecte cum ar fi un proiect bilateral "Servicii de Ocupare si Politica Pietei Muncii in Romania”, in cadrul proiectului Bancii Mondiale „Ocupare si Protectie Sociala”, derulat in perioada 1996-2001, un proiect bilateral derulat in cadrul coop. intre Guvernul German si al Romaniei „Implementarea si Monitorizarea PNAO”, 2002-2003, ambele proiecte vizand aspecte privind moderinzarea serviciilor de ocupare si transpunerea in Romania a strategiilor UE in domeniu, in perspectiva integrarii pe piata muncii a grp defavorizate. Mai este de mentionat implicarea membrilor asociatiei in manag. si implem. unor proiecte finantate din PHARE ce au vizat implem. in Romania a Strategiei Europene pentru Ocupare a Fortei de munca, respectiv pregatirea Romaniei in perspectiva accesarii Fondurilor Srtucturale in cadrul Obiectivului Convergenta al Politicii de Coeziune a UE, proiecte derulate in perioada 2001-2002 si 2007-2008.

 • Activa in dezvoltarea  și implementarea de măsuri și acțiuni ce vizează dezvoltarea resurselor umane în perspectiva menținerii și (re)integrării pe piața muncii a persoanelor defavorizate.
 • Cu sediul în județul Argeș, România, retea de centre si birouri în județele Constanța, Tulcea, Brașov și în Municipiul București, AEDU este activă la nivel național în domenii precum stimularea ocupării forței de muncă, incluziune socială și profesională activă a persoanelor din categorii defavorizate, vulnerabile din România.
 • Organizație cu statut propriu de structură de economie socială
 • Membru deplin (din anul 2012) al Rețelei Europene Social Firms Europe – CEFEC, rețea relevantă de Intreprinderi Sociale și de Economie Socială în Uniunea Europeană;
 • Structura interregionala de parteneriate cu actori relevanti in domeniul incluziunii sociale si economice a persoanelor vulnerabile / dezavantajate (autoritati publice locale, Agentii  Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Organizatii Non-Guvernamentale, etc)
 • Coordonator al unei retele interregionale de tip Comunitate de Practica pentru Economie Sociala (retea de experti in domeniul economiei sociale si conexe)
 • Coordonator al Retelei Interregionale de Incubatoare de Economie Sociala in regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Bucuresti-Ilfov, Sud-Est
 • Experiente si competente in implementarea proiectelor de tip economie sociala
 • Furnizor autorizat de masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca (orientare profesionala, consiliere profesionala, mediere pe piata muncii)
 • Furnizor autorizat de formare profesionala a adultilor
 • Experienta practica dovedita in actiuni de infiintare si coordonare / management de structuri de economie sociala
 • 23 de structuri de economie sociala infiintate, in 4 regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, in anul 2013,