Spoturi77412

ANUNȚ PUBLICITAR
Achiziție Servicii de realizare si difuzare spoturi Radio si TV (Cod CPV  92200000-3 Servicii de radio si de televiziune)   pentru a fi diseminate în cadrul  activității de informare si publicitate.

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Sediul de proiect: Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ” Servicii de realizare si difuzare spoturi Radio si TV”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

1. Denumirea dată contractului: Servicii de realizare si difuzare spoturi Radio si TV
2. Descrierea obiectului contractului de achizitie
Servicii de realizare si difuzare spoturi la radio si televiziune:

Spot TV: durata 30 de secunde,
Perioada de difuzare: 01.08.2012-31.08.2012
Frecventa:
- Luni  pana vineri:        
    - orele 07.00-08.00, o difuzare
    - orele 08.00-09.00,  o difuzare
    total  46 de difuzari
- Sambata si duminica:  
    - orele 09.00-10.00, o difuzare
    - orele 19.00-21.00,  o difuzare
    Total 16 difuzari
Aria de distribuire: minim in Judetul Constanta
Realizarea spotului se face in format DV-CAM – pregatit pentru difuzare TV
Spotul va contine imagini de prezentare, interviuri, scene filmate in interior si exterior. Localizarea interviului – Jud Constanta.

Spot radio: durata 30 de secunde,
Perioada de difuzare: 01.08.2012-31.08.2012
Frecventa:       
- Luni  pana Duminica: 
    - orele 08.00-12.00, o difuzare
    - orele 12.00-16.00, o difuzare
    - orele 16.00-19.00, o difuzare
    Total 63 de difuzari
Aria de distribuire: minim in Judetul Constanta
Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127,  e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr.2  sau la sediul de proiect, Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.
3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare  POSDRU/100/5.1/G/77412 care are ca obiect implementarea proiectului “”Mediere proactivă în Sud-Est” – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:
Conform  cerințelor din fisa de date.
6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.
8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.
9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.07.2012, ora 12:00.
10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 13.07.2012 , ora 16:00.
Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.
11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 18.07.2012, ora 10:00
12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 18.07.2012, ora 12:00
Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte. 
13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se va transmite în plic închis la sediul de proiect, Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3. Plicul va avea înscrise mențiunile:”Ofertă Servicii de realizare si difuzare spoturi Radio si TV proiect ID 77412 ”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.
14. Durata contractului sau termenul limită de fnalizare: Realizare spoturi, maxim 5 zile de la semnarea contractului, difuzare spoturi pana la data de 31.08.2012.

Publicat in 09.07.2012

vezi toate stirile

NOUTATI
Nu sunt noutati disponibile
ANUNTURI IMPORTANTE
Nu sunt anunturi disponibile
EVENIMENTE
Nu sunt evenimente disponibile
DISCLAIMER
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, va invitam să vizitati www.fseromania.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro