Imagini BannerImagini BannerImagini BannerImagini Banner

CONFERINTA FINALA PROIECT ID 62220

Investeşte în  oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii!”
Domeniul major de intervenţie:  2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii!”
Titlul proiectului: Educaţia, şansa noastră pentru un viitor comun!
Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/62220
Beneficiar: Asociaţia Gedeon

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Gedeon împreună cu partenerii săi Asociaţia Organizaţia de Dezvoltare a Romilor Social Democraţi din România, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană şi COOPETAPE – Cooperativa De Ensino, C.R.L Portugalia anunţă incheierea oficială a proiectului„Educaţia, şansa noastrã pentru un viitor comun!” POSDRU/91/2.2/S/62220, al cãrui obiectiv general a fost prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin adoptarea unor strategii, planuri de acţiune şi programe in domeniul educaţiei in vederea menţinerii şi reintegrării persoanelor intr-un sistem educaţional deschis şi inclusiv, proiectul fiind cofinanţatdin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2  „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din:

- Elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

- Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

- Persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;

- Personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tip "a doua şansă";

- Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

- o reţea interregională creată pentru prevenirea riscului de abandon şcolar;

- o campanie de conştientizare cu privire la importanţa educaţiei derulată la nivelul celor 4 regiuni ţintă ale proiectului: Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud- Vest, Regiunea Sud si Regiunea Bucureşti-Ilfov, la care au participat peste 2290 de persoane;

- vizite de studiu realizate in Portugalia având tematicile: Strategii locale şi regionale de prevenire a abandonului şcolar, Metode inovatoare  de motivare a elevilor aflaţi in  pericol de părăsire timpurie a şcolii, Exemple de bune practici şi  experienţe în implementarea măsurilor  tip Şcoală după Şcoală;

- o conferinţă interregională cu tema Abandonul şcolar, risc major al copiilor ce  provin din grupuri dezavantajate, experienţe şi bune practici din alte state membre  UE;

- elaborarea unor strategii şi planuri regionale de prevenire si combatere a abandonului şcolar; 

- 38 cadre didactice au parcurs 90 de ore de instruire pentru implementarea programului „A doua şansă”; 32 cadre didactice devin experţi activităţi didactice şi implementeaza programul „A doua şansă” la nivelul celor 6 şcoli partenere (Şcoala Gimnazială Nr. 126 Bucureşti, Şcoala Gimnazială Nr. 163 Bucuresti, Şcoala Gimnaziala Nr. 134 Bucureşti, Şcoala Gimnazială Nikos Kazantzakis Braila, Şcoala Gimnazială Ion Creanga Craiova si Şcoala Profesională Toma Caragiu Ploieşti);

- 120 de persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu sunt selectate şi înscrise în programul „A doua şansă”; 84 dintre aceştia sunt absolvenţi (finalizează ciclul primar);

- 168 cadre didactice au parcurs 90 de ore de instruire pentru implementarea programului „Şcoală după şcoală”; 133 cadre didactice devin experţi activităţi didactice şi implementeaza programul de tip „Şcoală după şcoală” la nivelul celor 21 şcoli partenere: Bucuresti- Şc. Gimnazială Nr.135; Şc. Gimnazială G. Calinescu (Nr. 148), Şc. Gimnazială Nr. 134, Şc. Gimnazială Luceafarul (Nr. 130), Şc. Gimnazială Nr. 124, Şc. Gimnazială Nr. 126, Şc. Gimnazială Nr. 309, Şc. Gimnazială Nr. 142, Şc. Gimnazială Nr. 183, Şc. Gimnazială Nr. 135, Şc. Gimnazială Nr. 163, Şc. Gimnazială Eremia Grigorescu (Nr. 102); Judeţul Braila –Şc. Gimnazială Nikos Kazantzakis, Şc. Gimnazială Nedelcu Chercea, Şc. Gimnazială Sutesti, Şc. Gimnazială Lanurile, Şc. Gimnazială Valea Canepii”; Judeţul Dolj - Şc. Gimnazială Ion Creanga (Nr. 16), Şc. Gimnazială Anton Pan (Nr. 13); Judeţul Prahova - Şc Gimnazială Nicolae Iorga; Şc Gimnazială Prof.  Nicolae Simache.

- peste 1600 elevi cu risc de abandon scolar din şcolile-partenere şi părinţii/tutorii acestora au fost beneficiari ai Programului integrat de educaţie remedial-preventivă de tip „Şcoală după şcoală”. 

 

Pentru orice informaţii suplimentare vă stam la dispoziţie!

ASOCIAŢIA GEDEON

Tel: 021/3350454; E-mail: office@gedeon.ro

vezi toate stirile

Noutăți

Consultanță și Asistență în Economie Socială

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana ofera consultanta, asistenta si sprijin in dezvoltarea structurilor de Economie Sociala in Romania, inclusiv pentru beneficiari POSDRU ce doresc sa infiinteze si sa gestioneze structuri de economie sociala.

citeste mai mult

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Proiectul EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Proiectul RURAL EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Practica in Portugalia EU-RO COMP

citeste mai mult

Practica in Portugalia RURAL EU-RO Comp

citeste mai mult

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.