Selectie formatori TIC, Antreprenoriat si experti dezvoltare personala

Investeşte în oameni !
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5: "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie 5.1: „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Contract de finanţare: POSDRU/125/5.1/S/125929
Titlul proiectului: ”EU-RO COMP – Competențe și Antreprenoriat la Standarde Europene”

ANUNT SELECTIE EXPERTI TERMEN SCURT  IN CADRUL PROIECTULUI STRATEGIC

POSDRU/125/5.1./S/125929  “EURO-COMP – Competente si Antreprenoriat la Standarde Europene“

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana, in calitate de beneficiar al contractului de finantare POSDRU/125/5.1./S/125929, implementeaza pentru o perioada de 20 luni proiectului strategic “EURO-COMP – Competente si Antreprenoriat la Standarde Europene”.

Avand in vedere aprobarea Actului aditional nr.8 la contractul de finantare al proiectului precum si actiunile ce urmeaza a fi realizate in perioada urmatoare de implementare a proiectului, Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana cauta experti pe termen scurt, dupa cum urmeaza:

COD 01 - Experti formatori  (2 pozitii - termen scurt), respectiv:

            - Expert formator pentru domeniul Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC)

            - Expert formator pentru domeniul Competente Antreprenoriale (AN).

Rezultate solicitate ca urmare a implicarii expertilor in cadrul proiectului

 • Pregatirea programelor de formare in domeniile TIC, respectiv Antreprenoriat;
 • Derularea activitatilor specifice de formare in domeniile TIC, respectiv Antreprenoriat;
 • Realizare documente necesare pentru desfasurarea activitatilor de formare;
 • Documentele de raportare lunară ale expertului solicitate de instrucțiunile emise de AMPOSDRU
 • Documente solicitate in conformitate cu prevederile legale privind cursurile autorizate

Cerinte specifice:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • atestat de formator;
 • experienta in activitatea de formare – cel putin un program de formare derulat cu succes;
 • cunostinte privind regulile si instructiunile pentru implementarea proiectelor cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
 • abilitati in utilizarea PC, a altor echipamente IT si usurinta in gestionarea bazelor de date
 • abilități de comunicare;
 • abilităţi de planificare, organizare si raportare;
 • capacitate de analiză, atenţie la detalii, iniţiativă, seriozitate;
 • integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
 • receptivitate crescută la solicitările profesionale;
 • capacitate de adaptare și implementare;
 • spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
 • disponibilitate la deplasari independente in vederea realizarii activitatilor de formare;
 • disciplina si eficienţă profesională.

 

COD 02 – Experti dezvoltare personala grup tinta (max. 5 pozitii - termen scurt)

Rezultate solicitate ca urmare a implicarii expertilor in cadrul proiectului

 • Desfasurare activitati cu grupul tinta al proiectului;
 • Participare la pregatirea si desfasurarea sesiunilor de dezvoltare personala a persoanelor din grupul tinta;
 • Elaborarea programului zilnic de derulare;
 • Elaborarea/adaptarea materialelor pentru participanti;
 • Realizarea de raportari specifice aferente activitatii desfasurate cu grupul tinta;
 • Documente de raportare lunară ale expertului solicitate de instrucțiunile emise de AMPOSDRU

Cerinte specifice:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • experienta intr-o pozitie similara (activitati cu grupul tinta) in cadrul unui proiect POSDRU sau echivalent.
 • cunoasterearegulilor si instructiunilor pentru implementarea proiectelor cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
 • abilitati in utilizarea PC, a altor echipamente IT si usurinta in gestionarea bazelor de date
 • abilități de comunicare;
 • abilităţi de planificare, organizare si raportare;
 • capacitate de analiză, atenţie la detalii, iniţiativă, seriozitate;
 • integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
 • receptivitate crescută la solicitările profesionale;
 • capacitate de adaptare și implementare;
 • spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
 • disponibilitate la deplasari independente in cele patru regiuni de implementare a proiectului (Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru si Bucuresti-Ilfov);
 • disciplina si eficienţă profesională.

 

PROCESUL DE SELECTIE

 1. ETAPA PRESELECTIEI DE CV-uri

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita CV-ul in format EUROPASS la adresa de e-mail: cursuri@asoc-edu.ro. Termenul de transmitere a CV-urilor este pana la data de 10 septembrie 2015, ora 16.00.

In perioada 10-12 septembrie va fi realizata etapa preliminara de selectie a CV-urilor transmise.

In  data de 14 septembrie, persoanele ale caror CV-uri au fost preselectate vor fi invitate sa participe la cea de-a doua etapa a procesului de selectie INTERVIUL.

NOTA! Vor fi anuntate despre rezultatele preselectiei si invitate sa participe la interviu numai persoanele ale caror CV-uri au fost preselectate.

 1. ETAPA INTERVIULUI

Interviul va avea loc in perioada data de 14-15 septembrie la o locatie ce va fi comunicata in timp util.

In aceasta etapa, persoanele interesate ale caror CV-uri au fost preselectate, sunt rugate sa detina exemplare fotocopiate dupa documentele justificative care atesta informatiile prezentate in CV. Documentele respective vor fi analizate in timpul interviului de catre comisia de selectie si returnate detinatorului la parasirea biroului.

Se solicita mimim o recomandare in original de la unul dintre managerii/coordonatorii proiectelor/programelor in care ati fost implicat. Recomandarile trebuie sa contina si datele de contact (telefon, adresa de mail) ale persoanelor respective. Persoanele invitate sa participe la interviu sunt rugate sa detina aceste recomandari care vor ramane in posesia comisiei de examinare.

 1. ETAPA IMPLICARII IN PROIECT

Persoanele care au fost selectate ca urmare a interviului vor fi informate in data de 15 septembrie 2015 si invitate  la o data ulterioara pentru perfectarea angajamentului legal privind implicarea in cadrul proiectului.

Perioada de implicare in cadrul proiectului este de maxim 2 luni.

Activitatea expertilor se va desfasura in regiunile de implementare ale proiectului: Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Bucuresti-Ilfov si Regiunea Centru.

 

ANEXA:

Date estimative si informatii suplimentare privind implementarea cursurilor:

IT (autorizat ANC)

Durata curs: 60 ore

Numarul estimat de ore bugetate pentru contract formator: 68 de ore / curs (include pregatire materiale de curs, implementare curs, participare evaluare /examen, raportare)

Numar cursuri: 2

Perioade de derulare si localitati:

Cursul 1:

23.09 – 05.10.2015, Saticul de Jos, Com. Rucar, jud. Arges

Cursul 2:

19 – 30.10 2015, Saticul de Jos, Com. Rucar, jud. Arges

 

Competente antreprenoriale (autorizat ANC):

Durata curs: 50 ore

Numarul estimat de ore bugetate pentru contract formator: 68 de ore / curs (include pregatire materiale de curs, implementare curs, participare evaluare /examen, raportare)

Numar cursuri: 2

Perioade de derulare si localitati:

Cursul 1:

05 – 16.10.2015, Mun. Constanta,  jud. Constanta

Cursul 2:

02 – 13.11.2015, Saticul de Jos, Com. Rucar, jud. Arges

 

 • Cursurile demareaza in prima zi a seriei, luni.  Prima sambata a perioadei de curs este considerata zi de curs. (cu expertia cursurilor care demareaza in 23.09.3015)
 • Examenul va fi in ultima zi de vineri din perioada de implementare a cursului.
 • Grupele de curs sunt de cca 15 participanti din categoria someri.
 • Forma de angajare/ angrenare propusa pentru formator: contract individual de munca pe perioada determinata cu norma flexibila.
 • Dupa caz, se deconteaza cazare, transport si se acorda diurna, conform legislatiei in vigoare.
 • Se poate opta si pentru contract in baza codului civil. In acest caz se achita strict onorariul pentru pachetul complet de curs livrat, fara a se deconta cazare, transport, diurna.

Expertul va fi responsabil de elaborarea programului de curs in baza pogramei si a planului de curs autorizate, de implementarea efectiva a cursului, de gestionarea corespunzatoare a tuturor documentelor solicitate de legislatia in vigoare (cataloage, liste de prezenta, plan detaliat / zile de curs, etc) si de mecanismul de implementare a proiectelor POSDRU.

 

Date suplmentare privind organizarea sesiunilor de dezvoltare personala:

In cadrul proiectului, in perioada 21 septembrie – 13 noiembrie 2015, sunt prevazute 5 sesiuni de dezvoltare personala pentru un numar total de 25 de persoane din grup tinta, someri. Fiecare sesiune se va adresa unei grupe de 5 persoane.

 

Graficul estimativ de derulare a celor 5 sesiuni de dezvoltare personala este urmatorul:

 • Sesiunea 1: 5 participanti, 23.09 – 05.10.2015, Mun. Constanta, Jud. Constanta
 • Sesiunea 2: 5 participanti, 05 – 16.10.2015, Satul Saticul de Jos, Com. Rucar, jud. Arges
 • Sesiunea 3: 5 participanti, 05 – 16.10.2015, Satul Saticul de Jos, Com. Rucar, jud. Arges
 • Sesiunea 4: 5 participanti, 19 – 30.10.2015, Mun. Constanta, Jud. Constanta
 • Sesiunea 5: 5 participanti, 02 – 13.11.2015, Satul Saticul de Jos, Com. Rucar, jud. Arges

Fiecare sesiune cuprinde in total 12 zile. In fecare zi din perioada sunt prevazute activitati zilnice de dezvoltare personala, intre estimativ 4-6 ore / zi, inclusiv in zilele de sambata si duminica aflate in mijlocul perioadei aferente sesiunii respective.

O sesiune cuprinde un numar estimat de min. 48 ore de lucru cu participantii, pe o perioada de 12 zile succesive, la care se adauga max. 20 ore de pregatire sesiune si raportare.

Aceste sesiuni face parte dintr-un program integrat de masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca, program destinat somerilor inregistrati ca si grup tinta in proiect, in perspectiva cresterii sanselor de ocupare a acestora.

In cadrul acestor sesiuni se va pune accent pe urmatoarele elemente:

 • Comunicare metode şi tehnici
 • Comunicare interactivă
 • Leadership
 • Rezolvare de probleme
 • Lucru în echipă
 • Dezvoltarea personală şi perfecţionarea profesională
 • Planificarea activității proprii
 • Educaţia civică
 • Relaţionarea socială
 • Dezvoltare durabila si egalitate de sanse
 • Elaborarea unui CV si prezentare la interviu
 • Metode şi tehnici de căutarea unui loc de muncă

 

Forma de angajare/ angrenare propusa pentru expert: contract individual de munca pe perioada determinata cu norma flexibila.

Dupa caz, se deconteaza cazare, transport si se acorda diurna, conform legislatiei in vigoare.

Se poate opta si pentru contract in baza codului civil. In acest caz se achita strict onorariul pentru pachetul complet de sesiune livrat, fara a se deconta cazare, transport, diurna.

Expertii vor fi responsabil de configurarea programului zilnic de activitate, in colaborare cu expertii AEDU, de elaborarea materialelor de lucru cu participantii, de implementarea efectiva a programului, de gestionarea corespunzatoare a tuturor documentelor aferente derularii programului (liste de prezenta, fise de lucru, livrabile, etc) si de raportare conform mecanismul de implementare a proiectelor.

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana

vezi toate stirile

NOUTATI
Nu sunt noutati disponibile
ANUNTURI IMPORTANTE
Nu sunt anunturi disponibile
EVENIMENTE
Proiectul EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Practica in Portugalia EU-RO COMP

citeste mai mult

DISCLAIMER
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, va invitam să vizitati www.fseromania.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro