Imagini BannerImagini BannerImagini BannerImagini Banner

ANUNT SELECTIE PERSONAL ADMINISTATIV

ANUNT SELECTIE PERSONAL ADMINISTATIV

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana, angajeaza persoana cu experienta pentru a indeplini atributii de secretariat/administrativ (1 pozitie):

Principalele atribuții ale postului:

 • Realizarea colectării și transcrierii corespondenței de orice tip și evidențierea acesteia în documente scrise sau în situații informatice;
 • Sortează și înregistrează corespondența primită în registrul de intrari – ieșiri;
 • Executarea lucrărilor de birou de importanță limitată cum sunt: clasarea dosarelor, fotocopiere, scanare, păstrarea documentelor și operarea în diverse registre de evidență;
 • Întocmire și redactare de corespondență simplă sau alte înscrisuri;
 • Gestionarea îndosarierii documentelor;
 • Preluarea și transmiterea de de mesaje sau informații, expedierea corespondenței prin fax, e-mail sau postă;
 • Recepționarea/redirijarea apelurilor telefonice;
 • Distribuirea documentelor catre conducerea asociației;
 • Pregătirea documentelor curente în vederea arhivării acestora;
 • Urmărirea termenelor stabilite de conducerea asociației în realizarea sarcinilor de catre ceilalți angajați, colectarea documentelor elaborate de aceștia și înaintarea acestora către conducerea asociației;
 • Primirea de vizitatori și asigurarea protocolului necesar desfășurării întâlnirilor;
 • Participarea la întâlnirile de lucru ale echipei asociației și redactarea proceselor verbale aferente întâlnirilor la care participă.
 • Completarea borderourilor pentru curier, a plicurilor trimise recomandat (prin curierat rapid sau poșta normală), completare adresă pe plicuri, împachetare colete, înregistrare plicuri trimise;
 • Pregătire documente implementare în contextul cererilor de rambursare și/sau cererilor de plată, respectiv actelor aditionale si notificarilor, in cadrul proiectelor derulate de asiociatie;

 

Atributii specifice:

 • colectare informatii necesare elaborarii anexelor aferente cererilor de rambursare / plata, aferente proiectelor POSDRU
 • colectare informatii necesare completarii registrului grup tinta in cadrul proiectelor POSDRU

 

Cerinte generale:

 • minim studii medii absolvite;
 • experienţă in activitati de secretariat/administrativ cel putin 2 ani;

Cerinte specifice:

 • experienţă in activitati de secretariat/administrativ in cadrul unui proiect POSDRU - minim 1 proiect;
 • cunoastere proceduri implementare proiectelor cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
 • abilitati in utilizarea PC, a altor echipamente IT si usurinta in gestionarea bazelor de date
 • abilități de comunicare;
 • abilităţi de planificare, organizare si raportare;
 • capacitate de analiză, atenţie la detalii, iniţiativă, seriozitate;
 • integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
 • receptivitate crescută la solicitările profesionale;
 • capacitate de adaptare și implementare;
 • spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
 • disponibilitate la deplasari independente in regiunile de implementare a proiectului (B-IF, Sud-Muntenia, Sud-Est și Centru);
 • disponibilitate la program prelungit, in caz de necesitate;
 • disciplina si eficienţă profesională.

PROCESUL DE SELECTIE

 1. ETAPA PRESELECTIEI DE CV-uri

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita CV-ul in format EUROPASS la adresa de e-mail: asociatia_europa@yahoo.com.

Termenul de transmitere a CV-urilor este pana la data de 9 iulie 2015, ora 12.00.

In perioada 10 – 13 iulie 2015 va fi realizata etapa preliminara de selectie a CV-urilor transmise.

In  data de 13 iulie 2015, persoanele ale caror CV-uri au fost preselectate vor fi invitate sa participe la cea de-a doua etapa a procesului de selectie INTERVIUL.

NOTA! Vor fi anuntate despre rezultatele preselectiei si invitate sa participe la interviu numai persoanele ale caror CV-uri au fost preselectate.

 1. ETAPA INTERVIULUI

Interviul va avea loc in perioada 13-14 iulie 2015 la o locatie ce va fi comunicata in timp util prin invitația la interviu.

In aceasta etapa, persoanele interesate ale caror CV-uri au fost preselectate, sunt rugate sa detina exemplare fotocopiate dupa documentele justificative care atesta informatiile prezentate in CV. Documentele respective vor fi analizate in timpul interviului de catre comisia de examinare si returnate detinatorului la parasirea biroului.

Se solicita mimim o recomandare in original de la unul dintre managerii proiectelor in care ati fost implicat. Recomandarile trebuie sa contina si datele de contact (telefon, adresa de mail) ale managerilor respectivi. Persoanele invitate sa participe la interviu sunt rugate sa detina aceste recomandari care vor ramane in posesia comisiei de examinare.

Persoana care a fost selectată ca urmare a interviului va fi informata si invitată  la o data ulterioara pentru perfectarea angajamentului legal privind implicarea in cadrul proiectului (Contract individual de muncă).

Perioada de angajare in cadrul asociatiei este de minim 2 luni si maxim 5 luni (cu posibilitatea prelungirii in functie de rezultatele obtinute).

Activitatea se va desfasura in Bucuresti.

vezi toate stirile

Noutăți

Consultanță și Asistență în Economie Socială

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana ofera consultanta, asistenta si sprijin in dezvoltarea structurilor de Economie Sociala in Romania, inclusiv pentru beneficiari POSDRU ce doresc sa infiinteze si sa gestioneze structuri de economie sociala.

citeste mai mult

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Proiectul EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Proiectul RURAL EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Practica in Portugalia EU-RO COMP

citeste mai mult

Practica in Portugalia RURAL EU-RO Comp

citeste mai mult

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.