79168_conta

Anunt de participare

ACHIZITIE DE SERVICII DE CONTABILITATE

Achizitor:      

Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană

            Câmpulung, Str.Mihai Eminescu, nr.2, Cod poștal 115100

            Telefon: 0372 767 850; Fax: 0372 876 127

            Manager Proiect: Monica BIZĂU

Procedura de atribuire aplicatăCercetare piaţă

Denumirea  contractului:

Servicii de contabilitate în vederea implementăriiproiectului POSDRU/101/5.1/G/79168, intitulat „ProMediere activă” – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Tipul contractuluiPrestare servicii 

Criteriul de atribuire a contractuluiPreţul cel mai scăzut

Codurile CVP79211000-6 - „Servicii de contabilitate”

Cantitatea totală de servicii care trebuie prestatăServicii de contabilitate in vederea implementarii proiectului, conform solicitarilor din documentaţia pentru ofertanţi.

Modul de procurare a documentatiei pentru ofertanti

Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com sau de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr. 2

Durata contractului sau termenul limită de finalizareTermen limită de finalizare a contractului 31.12.2012.

Persoana de contact, numărul de telefon şi adresa de e-mail prin care se pot solicita clarificări şi informaţii suplimentare:

Telefon: 0372 767 850, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com

Manager Proiect: Monica BIZĂU

Modalitatea de transmitere a ofertelorOferta se va depune, în plic sigilat, cu data și ora depunerii ofertei, conform prevederilor documentaţiei de atribuire, la sediul achizitorului din Str.Mihai Eminescu, nr.2, Cod poștal 115100, Câmpulung, Argeş.

Preţul oferteiPretul va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.

Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.03.2012, ora 12:00.

Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 06.03.2012, ora 16:00.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 09.03.2012, ora 12:00 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2

Data şi ora deschiderii ofertelor09.03.2012, ora 12:30 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2

Data publicării: 02.03.2012

vezi toate stirile

Noutăți

Nu sunt noutati disponibile

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Nu sunt evenimente disponibile

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.